III. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi

2-4 Kasım 2019_İstanbul

III. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2-4 Kasım 2019_İstanbul

Bildiri Özet Kitabı

III. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2-4 Kasım 2019_İstanbul

Bildiri Tam Metin Kitabı