II. ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 

20-22 Nisan 2019, Antalya / Türkiye

II. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 20-22 Nisan 2019_Antalya_Kongre_Programı

II. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 20-22 Nisan 2019_Antalya_Yurt Dışı Katılımcı

II. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 20-22 Nisan 2019_Antalya_Bildiri Özet Kitabı

II. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 20-22 Nisan 2019_Antalya_Bildiri Tam Metin Kitabı