II. ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 

20-22 Nisan 2019, Antalya / Türkiye

II. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 20-22 Nisan 2019_Antalya

Kongre_Programı

II. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 20-22 Nisan 2019_Antalya

Yurt Dışı Katılımcı

II. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 20-22 Nisan 2019_Antalya

Bildiri Özet Kitabı

II. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 20-22 Nisan 2019_Antalya

Bildiri Tam Metin Kitabı