I. ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

18-19 Nisan 2020, İstanbul / Türkiye

I. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 17-19 Kasım 2018_Kongre_Programı

I. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı.

I. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Tam Metin Kitabı.