I. ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

17-19 Kasım 2018, İstanbul / Türkiye

 

I. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 17-19 Kasım 2018_Kongre_Programı

I. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Özet Kitabı.

I. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Bildiri Tam Metin Kitabı.