IV. ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

5-6 Haziran 2020, İSTANBUL

Kıymetli Bilim İnsanları,

Sizleri Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin ev sahipliğinde University of Central Florida, Jalal-Abad State University ve University of Abuja’nın destekleri ile 5-6 Haziran 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan IV. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi’ne davet etmekten büyük kıvanç duyuyoruz.

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, sosyal bilimler alanındaki tüm çalışmalara yer vermektedir. Davetimiz, sosyal bilimler alanında çalışma yapan yurt içinden ve yurt dışındaki tüm kişi ve kurumlar için geçerlidir. Kongre sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Kongreye kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Kongre Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metinler ise ISBN’li e-Kitap olarak basılacaktır. Editör kurulu tarafından seçilen makaleler, hakem değerlendirme süreci sonunda Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi & Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde makale olarak ücretsiz  yayınlanacaktır.

Kongreye sözlü, poster ve video bildiri ile başvurabilirsiniz.  

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi & Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014 yılında kurulmuş olup doçentlik başvuruları ve akademik teşvik kriterlerini taşımaktadır.

Kongre Yeri: Park Inn by Radisson Hotel, Ataşehir / İSTANBUL

(Otelde konaklama zorunluluğu yoktur. Bildiri sunmak için veya dinleyici olarak günübirlik otele giriş yapanlar otele herhangi bir ücret ödemeyecektir)

UYSAD Kongresi İletişim Adresi : uysadconference@gmail.com

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi: http://www.uysad.com

Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi: www.ekosad.net

ÖNEMLİ DUYURU-1

18-19 Nisan 2020 Tarihleri Arasında Düzenlenecek Olan IV. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi COVİD-19 Virüs Salgını Nedeniyle  5-6 Haziran 2020 Tarihine Ertelenmiştir. 

ÖNEMLİ DUYURU-2

Kongre tarihinde Covid-19 Virüs salgını ile ilgili risk durumu devam ederse Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongremize yurt dışından başvuran katılımcılarımızın bildirilerini video konferans olarak sunmaları zorunlu tutulacaktır.

Yurt içinden kongreye sözlü bildiri ile başvuran katılımcılarımız isterlerse sunumlarını video konferans şeklinde yapabilecektir.Video bildiri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Başvuru Alanları

Afet Yönetimi Güzel Sanatlar Politik Ekonomi
Anayasal Gelişmeler Halkla İlişkiler Psikoloji
Antropoloji Hukuk Sağlık Bilimleri
Arkeoloji Hükümet Sistemleri Sağlık İşletmeciliği
Bankacılık Uygulamaları İdarî Özerklik, Sağlık Turizmi
Bankacılık ve Sigorta İdari Reformlar Sağlık Yönetimi
Batı Dilleri ve Edebiyatları İktisat Sanayileşme
Beşeri Bilimler İlahiyat Seçmen Davranışları
Beşeri ve Sosyal Sermaye İnanç Turizmi Sinema-TV
Bölge Politikaları İnsan Hakları ve Demokrasi Sivil Toplum
Bürokrasi İnsan Kaynakları Siyasal Partiler
Coğrafya İstatistik Siyasal Psikoloji
Çağdaş Dilbilim İşletme Yönetimi Siyasal Sosyoloji
Çok Kültürlülük İşsizlik ve İstihdam Siyaset Yönetimi
Dış Ticaret Kadın Araştırmaları Sosyal Hizmetler
Din Bilimleri Kamu Diplomasisi Sosyal Politika
Din Eğitimi Kimlik Sosyal Psikoloji
Doğa Turizmi Konaklama Sosyoloji
e-Devlet Kriz Yönetimi Spor Ekonomisi
Eğitim Bilimleri Kültür Turizmi Spor Finansmanı
Eğitim Yönetimi Kütüphanecilik Spor Tesisi İşletmeciliği
Ekonometri Lojistik Spor Yönetimi
Ekonomi Yönetimi Maliye Stratejik Yönetim
Ekonomik Sistemler Medya Yazarlığı Tarih
Enerji Merkezî ve Yerel Yönetimler Temel Eğitim
Entegrasyon Muhasebe Turizm İşletmeciliği
Etkinlik Yönetimi Müzik Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe Mühendislik Ekonomisi Uluslararası İlişkiler
Fen ve Matematik Eğitimi Mühendislik Yönetimi Uluslararası Ticaret
Finans Örgüt Teorisi Yerel Yönetimler
Güvenlik ve Adli Bilimler Örgütsel Davranış Yönetim ve Organizasyon