Kongre Tarihi   17-18 Eylül 2020 
Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih  15 Eylül 2020
Bildiri Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  15 Eylül 2020
Kongre Programının İlanı  15 Eylül 2020
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  25 Eylül 2020
Bildiri Tam Metinlerin Teslim Edileceği Son Tarih  10 Ekim 2020
Kongre Bildiri Kitabının Yayınlanması  15 Ekim 2020
Bildiri Metinlerinin Makale Olarak Yayınlanması    25 Ekim 2020

Kongreye kabul edilen bildirilerin tam metin olarak yayınlanmasında 2 seçenek bulunmaktadır.

1.Seçenek: Kongreye kabul edilen bildirilerinin ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı’nda yayınlanması.

2.Seçenek: Kongreye kabul edilen bildirilerin hakem süreci sonunda tam metin makale olarak UYSAD Dergisi’nde yayınlanması.

Kongre bildirilerinin tam metin olarak yayınlanması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız !