Kongre Tarihi   18-19 Nisan 2020 
Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih  14 Nisan 2020
Bildiri Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  15 Nisan 2020
Kongre Programının İlanı  15 Nisan 2020
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  30 Nisan 2020
Bildiri Tam Metinlerin Teslim Edileceği Son Tarih  01 Haziran 2020
Kongre Bildiri Kitabının Yayınlanması  10 Haziran 2020
Bildiri Metinlerinin Tam Metin Makale Olarak Yayınlanması    20 Temmuz 2020

 Kongreye kabul edilen bildirilerin tam metin olarak yayınlanmasında 2 seçenek bulunmaktadır.

1.Seçenek: Kongreye kabul edilen bildirilerinin ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı’nda yayınlanması.

2.Seçenek: Kongreye kabul edilen bildirilerin hakem süreci sonunda tam metin makale olarak UYSAD Dergisi’nde yayınlanması.

Kongre bildirilerinin tam metin olarak yayınlanması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız !