Kongre Tarihi   5-6 HAZİRAN 2020 
Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih  04 Haziran 2020
Bildiri Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  04 Haziran 2020
Kongre Programının İlanı  04 Haziran 2020
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  14 Haziran 2020
Bildiri Tam Metinlerin Teslim Edileceği Son Tarih  10 Temmuz 2020
Kongre Bildiri Kitabının Yayınlanması  20 Temmuz 2020
Bildiri Metinlerinin Tam Metin Makale Olarak Yayınlanması    25 Temmuz 2020

ÖNEMLİ NOT

YOĞUN TALEP ÜZERİNE KONGRE BAŞVURULARI 3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR UZATILMIŞTIR.

Kongreye kabul edilen bildirilerin tam metin olarak yayınlanmasında 2 seçenek bulunmaktadır.

1.Seçenek: Kongreye kabul edilen bildirilerinin ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı’nda yayınlanması.

2.Seçenek: Kongreye kabul edilen bildirilerin hakem süreci sonunda tam metin makale olarak UYSAD Dergisi’nde yayınlanması.

Kongre bildirilerinin tam metin olarak yayınlanması hakkında detaylı bilgi için tıklayınız !