Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi

18-19 NİSAN 2020, İSTANBUL

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin ev sahipliğinde 18-19 NİSAN 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir.

Kongre yönetim ve organizasyon temalı çalışmalara öncelik verilmekle birlikte sosyal bilimler alanındaki diğer çalışmalara da yer verilecektir. Kongre sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Kongremize sözlü ve video bildirinin yanı sıra poster bildiri ile de başvuru yapılabilmektedir. Kongreye kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Kongre Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metinleri ise doçentlik başvuruları ve akademik teşvik kriterlerini taşıyan Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz  yayınlanacaktır. 

Kongre Yeri: Radisson Park in, Ataşehir / İstanbul.

Bildiri Başvurusu İçin Son Tarih: 15 Nisan 2020

Kongresi İletişim Adresi : uysadconference@gmail.com

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi: http://www.uysad.com

Kongre konu başlıklarını görmek için tıklayınız.