ONLİNE

V. ULUSLARARASI YÖNETİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

17-18 Eylül 2020

Kıymetli Bilim İnsanları,

Sizleri Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin ev sahipliğinde University of Central Florida, Jalal-Abad State University ve University of Abuja’nın destekleri ile 17-18 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek olan V. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi‘ne davet etmekten büyük kıvanç duyuyoruz.

V. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 Pandemisi nedeni ile uluslararası katılımlı olacak şekilde  online olarak düzenlenecektir. Online Kongremizde tüm yerli ve yabancı davetlilerimiz sözlü, video ve poster bildirilerini sunabilecek, karşılıklı bilgi paylaşımı sağlanacaktır.

Katılımcılar kongreye kabul edilen bildirilerini belirlenen kongre oturum saatinde kullanıcı adı ve şifreleri ile online olarak sunacaklardır. 

Kongre, yönetim ve organizasyon temalı çalışmalara öncelik vermekle birlikte sosyal bilimler alanındaki diğer çalışmalara da yer vermektedir. Kongre sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Kongreye online-sözlü bildirinin video bildiri ile de başvuru yapılabilmektedir. Kongreye kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Kongre Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metinleri ise doçentlik başvuruları ve akademik teşvik kriterlerini taşıyan Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz  yayınlanacaktır. 

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UYSAD) http://www.uysad.com

Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (EKOSAD) http://www.ekosad.net

UYSAD IV. International Conference on Management and Social Sciences

Proceedings Book

Kongre konu başlıklarını görmek için tıklayınız.