Bildiri Seçeneği

 Akademisyen*

 Doktora/YLS Öğrencileri**

 Son Ödeme Tarihi

Sözlü Bildiri

TRY 400 

TRY 350 

15.09.2020

 

Video Bildiri

TRY 400 

TRY 350 

Poster Bildiri

TRY 350 

TRY 300 

Üniversite personeli olarak çalışan araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi ve diğer öğretim üyelerini kapsar.

** Üniversite personeli olmayıp dışarıdan yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri kapsar. 

Kayıt Ücreti İle İlgili Açıklamalar

  1. Sözlü bildiri, video veya poster sunum başvurularında iki ve daha fazla bildiri ile başvuru yapıldığında ikinci bildiriler ücretsizdir. 3 adet bildiri ile başvuru yapılırsa üçüncü bildiri için 200 TL ek ücret ödenir.  
  2. Kongreye sözlü, video ve poster bildiri ile başvuru yapabilirsiniz.
  3. Bir bildiride birden fazla yazar yer alabilir. Birden fazla yazarlı bildirilerde sempozyum kayıt ücreti bildiri başına ödenir (örneğin üç yazarlı bir bildiri için tek kayıt ücreti ödemesi yapılır). Bildiride adı geçen her yazara katılım sertifikası verilir.
  4. Bildiri kayıt ücreti, birinci yazara göre belirlenir. (Birinci yazarın akademisyen veya YLS/Doktora öğrencisi olması)
  5. Kongre katılım bedeli; bildiri sunumu, katılım belgesi, bildirilerin ISBN’li tam metin kitabı veya UYSAD Dergisi’nde makale olarak yayınlanmasını kapsar.

Kongre kayıt ücreti hesap bilgileri

Banka Adı   Yapı Kredi Bankası
Hesap Sahibi  Zinet EMHAN
IBAN No (TR) TR 1500 0670 1000 0000 5523 2598  
Açıklama UYSAD Kongre Katılım Ücreti

Not: Kongre kayıt ücreti Zinet EMHAN adına yatırılması gerekir.

Kongre kayıt ücreti ödendikten sonra banka ödeme dekontu uysadconference@gmail.com adresine gönderilmelidir.