Sıkça Sorulan Sorular

Kongre bildiri özet kitabı ne zaman yayınlanacaktır?

Kongreye kabul edilen sözlü bildiri, video bildiri ve posterlerin özetleri ISBN’li Bildiri Özet kitabı 25 Eylül 2020 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır.

Kongre bildirileri tam metin olarak ne zaman ve nerede yayınlanacaktır?

Kongre kabul edilen bildirilerin tam metin olarak yayınlanmasında 2 seçenek bulunmaktadır. Kongre bildirisi kabul edilen yazarlar bu iki seçenekten birini tercih edebilirler.

1.Seçenek: Bildirilerin ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yayınlanması

Bildiri tam metinlerini doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı’nda yayınlanmasını isteyen yazarlar, bildiri metinlerinin 10 Ekim 2020 tarihine kadar uysadconference@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekir. Bildiri metinleri sempozyum bilim kurulunda değerlendirildikten sonra sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır. Bildiri yazım kuralları sempozyum web sayfamızda yer almaktadır.

Not: ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı 15 Ekim 2020  tarihinde sempozyum web sayfamızda yayınlanacaktır. 

2.Seçenek: Bildirilerin UYSAD Dergisi’nde tam metin makale olarak yayınlanması

Bildiri tam metinlerini doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde (UYSAD) yayınlanmasını isteyen yazarlar, bildiri metinlerinin 10 Ekim 2020 tarihine kadar uysadconference@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekir. Bildiri metinleri hakem süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014 Yılından itibaren yılda 2 Sayı olarak (Ocak ve Temmuz) yayınlanmaktadır. 

Ancak, ihtiyaç olması durumunda UYSAD Dergisi 2020 Kongre Özel Sayısı şeklinde ayrı bir dergi sayısı yayınlanacaktır.