Sıkça Sorulan Sorular

Kongre bildirileri tam metin olarak ne zaman ve nerede yayınlanacaktır?

Kongre kabul edilen bildirilerin tam metin olarak yayınlanmasında 2 seçenek bulunmaktadır. Kongre bildirisi kabul edilen yazarlar bu iki seçenekten birini tercih edebilirler.

1.Seçenek: Bildirilerin ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yayınlanması

Bildiri tam metinlerini doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı’nda yayınlanmasını isteyen yazarlar, bildiri metinlerinin 1 Haziran 2020 tarihine kadar uysadconference@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekir. Bildiri metinleri sempozyum bilim kurulunda değerlendirildikten sonra sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır. Bildiri yazım kuralları sempozyum web sayfamızda yer almaktadır.

Not: ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı 10 Haziran 2020  tarihinde sempozyum web sayfamızda yayınlanacaktır. 

2.Seçenek: Bildirilerin UYSAD Dergisi’nde tam metin makale olarak yayınlanması

Bildiri tam metinlerini doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde (UYSAD) yayınlanmasını isteyen yazarlar, bildiri metinlerinin 1 Haziran 2020 tarihine kadar uysadconference@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekir. Bildiri metinleri hakem süreci tamamlandıktan sonra 20 Temmmuz 2020 sayısında yayınlanacaktır.

Not: Kongre kabul edilen bildiriler hakem süreci tamamlandıktan sonra tam metin makale olarak Ocak 2020 sayısında yayınlanacaktır.  

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014 Yılından itibaren yılda 2 Sayı olarak (Ocak ve Temmuz) yayınlanmaktadır. 

Ancak, ihtiyaç olması durumunda UYSAD Dergisi 2020 Kongre Özel Sayısı şeklinde ayrı bir dergi sayısı yayınlanacaktır.