Kongreye kabul edilen bildirilerin yayın süreci şu şekildedir:

1. Kongreye kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Bildiri Özet kitabı 25 Eylül 2020 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır.

2.Kongre kabul edilen bildiriler tam metinler ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı’nda yayınlanacaktır.

Bildiri tam metinlerini doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı’nda yayınlanmasını isteyen yazarlar, bildiri metinlerinin 10 Ekim 2020 tarihine kadar uysadconference@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekir. Bildiri metinleri sempozyum bilim kurulunda değerlendirildikten sonra sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır. Bildiri yazım kuralları sempozyum web sayfamızda yer almaktadır.

Not: ISBN’li Kongre Bildiri Kitabı 15 Ekim 2020  tarihinde sempozyum web sayfamızda yayınlanacaktır. 

3. Bildirilerin UYSAD veya EKOSAD Dergilerinde tam metin makale olarak yayınlanması

Bildiri tam metinlerini doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UYSAD) veya Ekonomi ve Sosyal araştırmalar Dergisi’nde (EKOSAD) yayınlanmasını isteyen yazarların bildiri metinlerini en geç 10 Ekim 2020 tarihine kadar uysadconference@gmail.com e-mail adresine göndermesi gerekmektedir. Editör ve hakem sürecinden geçen bildiri tam metinler belirtilen dergilerde makale olarak yayınlanacaktır.

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ve Ekonomi ve Sosyal araştırmalar Dergisi 2014 yılından itibaren yılda 2 Sayı olarak (Ocak ve Temmuz) yayınlanmaktadır.